Περιληπτικά:

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος .

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.

Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5o εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει:

  • Αίτηση-Δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.
  • Βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών.
  • Έπίσημο έγγραφο όπου αναγράφονται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κα Αρ.Μητρώου ΙΚΑ (π.χ. πογραφικό δελτίο ΙΚΑ)

και προσερχόμενος στη Γραμματεία του ΙΕΚ, ενημερώνεται για τα περαιτέρω που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο.

Απαλλαγές και μερικές απαλλαγές

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση (ο καταρτιζόμενος διαθέτει ήδη, τουλάχιστον 120 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητα) ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της(ο καταρτιζόμενος διαθέτει ήδη, τουλάχιστον 40 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητα), ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
  2. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
  3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
  4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
  5. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).
Επισυναπτόμενα Αρχεία:
FileDescriptionLast modified
Download this file (egykios_gia_praktiki_askisi.pdf)egykios_gia_praktiki_askisi.pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ2017-01-25 14:31