• Το πρόγραμμα εξατάσεων του εαρινού 2017A εξαμήνου βρίσκεται εδώ
  • Το πρόγραμμα προόδου του εαρινού 2017A εξαμήνου βρίσκεται εδώ
  • Το πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού 2017A εξαμήνου βρίσκεται εδώ
  • Το Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης του εαρινού 2017A εξαμήνου βρίσκεται εδώ .
  • Οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ Ξάνθης για το εαρινό 2017Α εξάμηνο κατάρτισης βρίσκονται εδώ