Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Β' 3276 - 23/12/2013 καθορίστηκε η ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
FileDescriptionLast modified
Download this file (amoives_ekp.pdf)fek_2013_3276bΚαθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ Σχολή προπονητών αντισφαίρισης (ΦΕΚ Β' 3276/2013)2017-03-14 08:22